Žaliasis slėnis
/

Viešbutis *** Restoranas

 

Kaip dalyvauti žaidime ?

  1. Pirk ne mažiau kaip 10 EUR.
  2. Registruok pirkimo kvitą!
  3. Laimėk nuostabius prizus!


Prizai:

  • Poilsis su nakvyne dviems viešbutyje "Žaliasis slėnis" - 3 vnt.

Žaidimo taisyklės:

Žaidimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato akcijos (toliau – Žaidimas) vykdymo, jo laimėtojų nustatymo ir prizų atsiėmimo tvarką bei Žaidimo organizatoriaus ir žaidėjų / laimėtojų teises bei pareigas.
Žaidimo organizatorius – UAB „AUKŠTAS KIEMAS“.

Akcija vykdoma restorane „Žaliasis slėnis“ nuo lapkričio 9 d. iki gruodžio 31 d. imtinai. Dalyvauti akcijoje gali visi pirkėjai, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir perkantys restorane "Žaliasis slėnis" už 10 € ar daugiau. Žaidime galima registruoti visus kvitus, kurie įsigyti nuo lapkričio 9 d.  bei turi registruojamą kvito numerį.

Akcijoje negali dalyvauti UAB „AUKŠTAS KIEMAS“ darbuotojai bei jų šeimos nariai.

Nemokamai registruokitės svetainėje www.zaliasisslenis.com. Kvite rasite informaciją apie Žaidimą, bei registruojamą kvito numerį.

Registruokitės užpildydami laukelius: „VARDAS, PAVARDĖ, EL. PAŠTAS, TELEFONO NUMERIS, PIRKIMO DATA, KVITO NUMERIS“ (pavyzdžiui: Vardenis, Pavardenis, +3706XX XX XXX, vardenis@pavardenis.lt, 2020-11-10, 00002456). Akcijai dalyviai registruojami tik pilnai ir teisingai užpildę registracijos formą internetiniame akcijos puslapyje. Vienas dalyvis gali registruoti neribotą kiekį pirkinių kvitų. Kiekvieną kartą apsipirkdamas UAB „AUKŠTAS KIEMAS“ prekybos tinkle ir registruodamas kiekvieną naują – unikalų pirkimo kvito numerį.
Pasikartojantys pirkimo kvitai į Žaidimo dalyvių sąrašą netraukiami. Pirkimo kvitą būtina saugoti iki Žaidimo pabaigos.

Asmenys, registruodami kvitą ir pateikdami savo duomenis bei registracijos formoje pažymėdami, kad susipažino ir sutinka su Žaidimo sąlygomis, patvirtina, kad sutinka, jog minėti duomenys būtų tvarkomi Žaidimo vykdymo tikslais, t.y. kad registracijos formoje nurodyti duomenys būtų naudojami laimingiems kvitams išrinkti, o mobiliojo telefono numeris – informuoti laimėtoją apie laimėjimą. Taip pat asmenys, registruodami kvitą, laimėjimo atveju sutinka, kad registracijos formoje jų nurodytas vardas bei kvito numeris būtų viešai paskelbti Žaidimo tinklalapyje www.zaliasisslenis.com ar kitose žiniasklaidos priemonėse.
Asmuo savo sutikimą gali atšaukti kreipdamasis raštu į Žaidimo organizatorių, tokiu atveju dalyvis, nesutikdamas su jo duomenų tvarkymu ir (ar) pareikalavęs nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, praranda teisę dalyvauti žaidime ir/ar praranda teisę į žaidimo prizą.
Taip pat kiekvienas užsiregistravęs Žaidimo dalyvis leidžia organizatoriui naudoti jo duomenis rinkodaros tikslais.

AKCIJOS EIGA IR LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS  

Teisingai užregistravus pirkimo kvitą nuo 2020 m. lapkričio mėn. 9 d. iki 2020 m. gruodžio mėn. 31 d. imtinai. Dalyvis dalyvauja žaidime, kurio prizų laimėtojai bus atrinkti atsitiktinės atrankos būdu.
Prizai į pinigus ar kitus prizus nekeičiami.

LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

Prizų laimėtojų sąrašas per tris darbo dienas nuo Žaidimo etapo pabaigos bus paskelbtas svetainėje www.zaliasisslenis.com.

Su visais laimėtojais bus papildomai susisiekta asmeniškai, registracijos formoje nurodytais kontaktais bei suderintos prizo atsiėmimo sąlygos.  

Nepavykus su laimėtojais susisiekti registracijoje nurodytais kontaktais per tris darbo dienas nuo laimėtojų paskelbimo datos, burtų keliu bus nustatytas naujas laimėtojas, bet ne vėliau nei 2021 m. sausio mėn. 15 d.

PRIZŲ ATSIĖMIMAS

Prizų laimėtojai, prizus galės atsiimti   viešbutyje "Žaliasis slėnis", iš anksto suderinus laiką. Arba kitu abiem pusėms patogiu būdu. Atsiimti prizą laimėtojas gali tik asmeniškai, iš anksto suderintoje prizo atsiėmimo vietoje. Prizo laimėtojas privalo pateikti asmens dokumentą ir pirkimo kvitą, kurio numeris buvo registruotas Žaidime ir išrinktas laimingu. Prizų atsiėmimo laikotarpis yra iki 2021 balandžio 30 d.

Jei laimėtojas neatvyksta atsiimti prizo iki numatyto Žaidime prizų atsiėmimo laikotarpio pabaigos, arba nepateikia pirkimo kvito, ar pateikto pirkimo kvito numeris nesutampa su Žaidime laimėjusiu kvito numeriu, prizas negali būti įteikiamas ir laikoma, kad visi Žaidimo organizatoriaus įsipareigojimai laimėtojo atžvilgiu yra pasibaigę ir tinkamai įvykdyti.

Jei akcijos laimėtojas yra nepilnametis, pateikiant duomenis jį turi lydėti vienas iš tėvų ar globėjų, bei pateikti asmens tapatybę ar globą patvirtinantį dokumentą.

ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ

Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamos akcijos vykdymui, tačiau deda visas galimas pastangas jas pašalinti. Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti internetinėje svetainėje www.zaliasisslenis.com

AKCIJOS DALYVIO IŠLAIDOS

Norėdamas laimėti prizą, dalyvis turi įsigyti prekių UAB „AUKŠTAS KIEMAS“ prekybos VIETOJE ne mažiau kaip už 10€.
Visas su prizo atsiėmimu susijusias būtinąsias išlaidas prisiima Žaidimo prizo laimėtojas.

SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

Visos Žaidimo taisyklės, yra vienodai privalomos visiems Žaidimo dalyviams. Žaidimo dalyviai gali raštu pareikšti pretenzijas dėl akcijos vykdymo iki 2021 m. sausio 01  d. UAB "AUKŠTAS KIEMAS", Jungtinė g. 2, Aukštkiemių km., Klaipėdos raj.  arba el.paštu info@zaliasisslenis.lt. Į visas pretenzijas bus atsakyta per 15 darbo dienų. Telefonas pasiteirauti: +370 (670) 18601 (darbo dienomis 9:00 – 17:00). Visi skundai sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.   
Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie
Instagram